Private Eye Investigation is een onafhankelijk particulier onderzoek- en adviesbureau die gespecialiseerd is in technisch- en tactisch brandonderzoek.

Richtlijnen:

In Nederland gelden er geen richtlijnen voor het uitvoeren van een brandonderzoek. Hierdoor kan het voor bedrijven erg lastig zijn om een goede keuze te maken om in geval van brand een brandonderzoeker in te schakelen. Doordat een brand maatschappelijk en financieel vaak een grote impact hebt, is het belangrijk om overzicht in de chaos te creëren. Het uitgangspunt om dit te bereiken is dat een onderzoek grondig en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Daarnaast is het van belang dat de onderzoeksresultaten op een heldere en overzichtelijke wijze gedocumenteerd wordt.

Private Eye Investigation houdt bij brandonderzoeken de richtlijnen van het National Fire Protection Association 921 (NFPA 921) aan. Dit is een Amerikaanse richtlijn waardoor er op basis van een wetenschappelijke wijze de onderzoeksresultaten worden geanalyseerd.

NFPA 921, “Guide for Fire and Explosion Investigations”, is een peerreview dat is gepubliceerd door de National Fire Protection Association. Het doel is “richtlijnen en aanbevelingen vast te stellen voor het veilig en systematisch onderzoeken of analyseren van brand- en explosie-incidenten”.

Private Eye Investigation is opgeleid volgens de richtlijnen van het NFPA 921 en daardoor zowel op technisch als tactisch vlak gespecialiseerd brandonderzoeker. Daarnaast volgt Private Eye Investigation de opleidingen bij het NIVRE voor kandidaat NIVRE register expert.

In de blogs kunt u diverse publicaties lezen over brandonderzoek.

Voor meer informatie over brandonderzoek kunt u een mail sturen naar info@private-eye.nl of contact opnemen via telefoonnummer 06 420 22 471.