Een concurrentiebeding is een afspraak tussen een werkgever en een werknemer die de werknemer verbiedt tijdens en na het einde van de arbeidsovereenkomst werkzaam te zijn voor klanten of relaties van de werkgever (om nadelen voor de eerste werkgever te voorkomen). De looptijd is in het concurrentiebeding vastgelegd.

Stelt u zich eens voor; u heeft hard gewerkt om uw bedrijf tot een succes te maken en ineens dalen de verkoopcijfers of lopen klanten bij u vandaan. U tast in het duister hoe dit mogelijk is, maar heeft u er al eens over nagedacht dat het een persoon kan zijn die in uw bedrijf werkzaam is of werkzaam is geweest?

Indien u eraan heeft gedacht om uw werknemers een concurrentiebeding te laten ondertekenen kan er een onderzoek plaatsvinden naar de schending of overtreding van het concurrentiebeding. Het kan zijn dat uw (ex) medewerker met uw cliëntenbestand aan de haal is gegaan en een eigen onderneming aan het ontwikkelen is of dat uw (ex) medewerker informatie doorstuurt naar een concurrent van u. Al met al zijn dit vervelende situaties waardoor u zakelijke schade en imagoschade oploopt. Een concurrentiebeding onderzoek kan door ons worden uitgevoerd om de bewegingen van een persoon vast te stellen of de persoon werkzaamheden uitvoert die in strijd zijn met het concurrentiebeding. Bij de meeste handelingen laat de dader immers fysieke en/of digitale sporen achter.

Met onze bevindingen kunt u de zakelijke schade en imagoschade staken of beperken. Rechercheonderzoek en digitaal onderzoek helpen specifieke zaken aan het licht te brengen. Daarbij zijn alle door ons geleverde onderzoeksbevindingen en bewijsmaterialen te gebruiken in (gerechtelijke)procedures. Het rapport heeft voor de Rechtbank de status van objectieve getuigenverklaring.

Bent u op zoek naar een doortastend en objectief particulier onderzoeksbureau? Neem dan contact met ons op via info@private-eye.nl of bel ons op 06-42022471.