Diefstal door personeel komt met regelmaat voor. Soms betreft het kleine hoeveelheden goederen en andere keren gaat men grover te werk. Veelal worden deze diefstallen onderschat door de organisatie. De meeste schade is de onrust die het teweeg brengt op de werkvloer. Dit heeft vooral te maken dat er niet wordt opgetreden tegen diefstal door de organisatie. Hierdoor kunt u als bedrijf financiële schade maar ook imagoschade oplopen.

Er zijn diverse mogelijkheden om diefstal door personeel aan het licht te brengen. Na het onderzoek confronteren de onderzoekers de uit het onderzoek geventileerde verdachten, zodat de schade beperkt blijft. Na een bekennende verklaring zal de arbeidsovereenkomst van een betrokkene veelal ‘wegens dringende reden’ worden opgezegd.

Diefstal of verduistering:

In het Wetboek van Strafrecht worden meerdere artikelen besproken omtrent diefstal en verduistering. Verduistering lijkt op diefstal. Het kenmerkende verschil is dat er geen sprake is van het wegnemen van een goed (in tegenstelling tot diefstal): de verduisteraar heeft het al rechtmatig onder zich. Wat betekent dat de verduisteraar het goed bijvoorbeeld geleend of gehuurd heeft van de eigenaar of om andere rechtmatige redenen onder zich heeft.

Indien u vermoedens heeft dat er diefstal c.q. verduistering bij u voorkomt dan kunnen wij u hierin een helpende hand bieden. Wij zorgen voor een objectief en volwaardig dossier aansluitend met bewijsmateriaal om met uw akkoord het arbeidscontract met de werknemer te laten ontbinden bij de rechter.

Bent u op zoek naar een doortastend en objectief particulier onderzoeksbureau? Neem dan contact met ons op via info@private-eye.nl of bel ons op 06-42022471.