fraude.jpg

Fraude is een vorm van bedrog waarbij de zaken anders worden voorgesteld dan ze zijn. Veelal ontstaat fraude op papier maar tegenwoordig is fraude vooral digitaal aan het toenemen.

Sinds het digitale tijdperk wordt het plegen van fraude steeds makkelijker. Er zijn grote criminele organisaties actief die zich verschuilen achter niet bestaande identiteiten of  doen zich voor als een bekend bedrijf/instelling zodat zij geloofwaardiger overkomen. Denk aan nep-emails die een factuur verzenden op naam van bekende bedrijven en het slachtoffer dwingen om het bedrag te betalen.

Ook krijgen steeds meer organisaties te maken met een vorm van fraude in hun bedrijf. Bijvoorbeeld medewerkers die valse facturen indienen om te declareren. Onderzoek heeft aangewezen dat factuurfraude één van de grootste problemen is in een organisatie. Als men scherp is kan de fraude uiteindelijk worden opgemerkt en kan een organisatie proberen de schade te beperken. Helaas gaan er tientallen jaren overheen voordat er wat opvalt. Hoe groter de organisatie hoe meer er gefraudeerd wordt binnen de organisatie.

Om fraude te kunnen bewijzen moeten de volgende kenmerkende elementen aanwezig zijn:

 • er is opzet in het spel;
 • er is sprake van een misleidende voorstelling van zaken;
 • het oogmerk om economisch voordeel te behalen;
 • er is een benadeelde; en
 • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

Er zijn veel vormen van fraude te vinden waarbij opzet in het spel centraal staat.

Voorbeelden zijn:

 • declaratiefraude
 • fraude met uren
 • doorverkoop
 • onterecht ziekteverzuim
 • fraude met reiskosten
 • schending concurrentiebeding
 • datingfraude
 • erfenisfraude
 • vakantiefraude
 • acquisitiefraude
 • belastingfraude
 • verzekeringsfraude
 • uitkeringsfraude

Indien u slachtoffer bent geworden van fraude of oplichting, schroom dan niet om een doortastend en objectief particuliers onderzoeksbureau in te huren. Neem contact met ons op via info@private-eye.nl of bel ons op 06-42022471.