U heeft het vermoeden dat een medewerker zich onrechtmatig ziek heeft gemeld of zich onterecht arbeidsongeschikt noemt maar u krijgt hier geen duidelijkheid over. Om hier zeker van te zijn is het noodzakelijk om objectief en goed onderzoek uit te laten voeren zodat er een goed dossieropbouw wordt gevormd. Mocht er dan bewijs komen dat de medewerker zich niet aan de regels heeft gehouden, dan kunt u ervoor kiezen om een ontslagprocedure in gang te zetten.

Gedragingen

Regelmatig zien wij bij onrechtmatig ziekteverzuim of onterecht arbeidsongeschiktheid de onderstaande gedragingen. Deze gedragingen zorgen ervoor dat werkgevers een onbehaaglijk gevoel krijgen en uitgezocht willen hebben wat er niet in de haak is.

  • de werknemer lijkt het ziekteherstel te frustreren of te verlengen;
  • binnen het bedrijf gaan er geluiden rond dat de werknemer wellicht niet zo ziek is als hij of zij zich voordoet;
  • de werknemer steeds meer of andere klachten heeft;
  • de werknemer het contact met de werkgever uit de weg gaat;
  • er een duidelijk signaal komt dat een zogenaamd zieke werknemer elders werkt; of
  • andere activiteiten onderneemt die niet passen bij het ziektebeeld.

Dossieropbouw

Dossieropbouw is zeer belangrijk om bij de rechter goed beslagen ten ijs te komen. Als u niets schriftelijk vastlegt over het disfunctioneren en geen verklaringen van anderen kunt overleggen, zal een ontslagprocedure niet succesvol zijn. Hieronder vallen ook objectieve waarnemingen en feiten. Maar hoe komt u aan deze objectieve waarnemingen en feiten? Sinds 1 juli 2015 met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is een actueel personeelsdossier belangrijker dan ooit, want als werkgever kunt u nog maar één enkele ontslaggrond kiezen. Bijvoorbeeld onrechtmatig ziekteverzuim. De werkgever heeft daarbij behoorlijk wat plichten, zoals het informeren van de werknemer. Diegene in staat stellen om het functioneren te verbeteren en aantonen dat het disfunctioneren geen gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever.

Onderzoek ziekteverzuim

Vooral dat zorgaspect is belangrijk om rekening mee te houden. Als werkgever heeft u de plicht alles te doen wat er – conform het Burgerlijk Wetboek – van u verwacht wordt qua zorg voor medewerkers. Maar op het moment dat u sterke vermoedens heeft dat een werknemer onterecht ziek thuis is en u er als goede werkgever alles aan heeft gedaan wat binnen uw vermogen ligt, dan heeft u als bedrijf een gerechtvaardigd belang om een onderzoek naar ziekteverzuim door een recherchebureau te laten uitvoeren.

ziekteverzuim 2.jpg

Tips voor dossieropbouw

Voordat u een recherchebureau inschakelt is het belangrijk dat u al een actueel dossier hebt opgebouwd. Voer daarvoor wekelijks een kort telefoongesprek met de medewerker of stel de medewerker in de gelegenheid om op kantoor langs te komen. In het gesprek kunt u de volgende onderwerpen bespreekbaar maken:

  • hoe gaat het met de werknemer;
  • wat zijn de dagelijkse bezigheden van de werknemer;
  • wat zijn de beperkingen van de werknemer;
  • is het mogelijk dat de werknemer aangepaste werkzaamheden kan uitvoeren;

Maak na ieder telefoongesprek een kort verslag en stuur die per aangetekende post ook naar de medewerker. Documenteer deze gesprekken in het personeelsdossier. De gespreksverslagen zijn niet alleen handig voor het dossier, maar ook voor een recherchebureau indien u die inschakelt. Een rechercheur kan het dossier dan gebruiken om de activiteiten van de medewerker te observeren.

Objectief onderzoek

Als u zelf op onderzoek uitgaat kan dat de objectiviteit beïnvloeden. Wij zijn objectief, verzamelen de juiste informatie, analyseren de gegevens en voeren het onderzoek uit volgens de wettelijke normen. Meer weten over onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim? Neem dan contact met ons op via info@private-eye.nl of bel ons op 06-42022471.