De opdrachtgever wendde zich tot Private Eye Investigation met de mededeling dat zijn professionele foto- en videoapparatuur uit zijn voertuig was gestolen. Hij kon op die manier niet meer zijn werk uitvoeren en het was dus cruciaal dat zijn spullen terug zouden komen.

In het gesprek die wij met de opdrachtgever hebben gevoerd had de opdrachtgever aangegeven dat hij aangifte bij de politie had gedaan. Een aantal dagen later kwam de opdrachtgever zijn goederen via een verkoopsite op internet tegen. Aangezien de politie helaas niet de mankracht had om de zaak op te pakken heeft de opdrachtgever de hulp van Private Eye Investigation ingeroepen.

Het doel van de opdracht is gezamenlijk bepaald, het terughalen van de gestolen goederen. Aan de hand van de verstrekte informatie die de opdrachtgever ons had gegeven zijn wij het onderzoek gestart.

Om een onderzoek als deze te laten slagen is het van belang om de juiste strategie te bepalen en op tactisch vlak cruciale informatie te verzamelen. Afbreukrisico’s moeten worden doorgenomen en de lijnen moeten worden uitgezet zodat het operationeel goed verloopt. Daarnaast letten wij ook op onze veiligheid. In dit geval is ervoor gekozen om met twee privédetectives te werk te gaan. Als bij de confrontatie de zaak uit de hand loopt kan de een of de ander dan direct ingrijpen.

Om dit onderzoek zo goed mogelijk te laten verlopen is er van tevoren met de politie besproken wie welke rol op zich zou nemen. Rolzuiverheid is een belangrijke strategie en aangezien wij de veiligheid hoog in het vaandel hebben staan gaan wij niet over tot aanhouding of het in het beslag nemen van de goederen. De politie is uitgerust met persoonlijke beschermingsmiddelen en kan deze toepassen bij een aanhouding.

Nadat het vooronderzoek strategisch en tactisch was uitgelopen en hierbij alle cruciale informatie was verzameld is er een afspraak met de verkopende partij gemaakt. Tijdens het gesprek met de verdachte op locatie zijn de goederen aan ons getoond. Hierbij zijn alle goederen herkend en is alles vastgelegd door middel van foto- en audioapparatuur. Nadat alle gegevens waren geanalyseerd is de politie ter plaatse geroepen.

Aan de hand van de verzamelde informatie heeft de politie de inval uitgevoerd en de verdachte van heling aangehouden. De van diefstal afkomstige goederen zijn hierbij ook direct in beslag genomen. Met de aanwezige bewijslast en de afgegeven getuigenverklaring, die wij als privédetective hebben afgelegd, is de verdachte achter slot en grendel beland. De opdrachtgever kon na een paar dagen zijn spullen weer in ontvangst nemen zodat hij ook zijn werk weer kon hervatten.

In bovengenoemde zaak zijn alle stappen goed overwogen en geanalyseerd. Er is van tevoren bepaald wat een afbreukrisico kon zijn zodat ook dit ondervangen kon worden. Uiteraard weet je nooit precies hoe een zaak kan lopen maar wij hebben de zaak dusver uitgedacht dat de slagingspercentage heel hoog was.

Mocht u onze informatie of hulp nodig hebben, bel dan naar 06-42022471 of mail naar info@private-eye.nl