Afgelopen jaar zijn wij ingeschakeld om vast te stellen of een huurder nog woonachtig was op een bepaald adres. In dit onderzoek bleek de huurder eerder overlast te hebben veroorzaakt van geluid en vervuiling en het dealen van verdovende middelen.

Even terug naar de wet en wat er van je verwacht wordt als huurder: Stel; u huurt een woning. En als huurder heeft u verplichtingen. Zo moet u moet de huur op tijd betalen. Bovendien staat er in de wet dat u zich als een goed huurder moet gedragen. Maar mag u, ondanks het feit dat u elke maand de huur netjes betaalt, het door u gehuurde huis onbewoond leeg laten staan?

De rechter vindt doorgaans van niet: als u een woning huurt moet u deze daadwerkelijk gebruiken. Al was het alleen maar omdat u, als u dat niet doet, er geen toezicht op kunt uitoefenen en het risico bestaat dat de woning wordt gekraakt, met alle schade voor de verhuurder van dien. Kortom: huurt u een huis maar gebruikt u het niet, dan bent u geen goed huurder en pleegt u wanprestatie.

Voor meer informatie omtrent slecht huurderschap check de link: https://www.judex.nl/rechtsgebied/bouwen-wonen-huren/columns/huurder-moet-woning-verplicht-bewonen/

In deze specifieke zaak kwamen er ook nog andere bijzonderheden aan het licht. Het bleek dat de huurder in het verleden ook betrokken is geweest bij zeer zware criminaliteit. Op zulke momenten worden de alreeds bestaande red flags reflecterend en moet er een bepaalde strategie worden toegepast die in een andere zaak wellicht niet aan de orde was geweest.

De informatie geeft een bepaalde wending aan de zaak die goed uitgedacht moet worden zodat de onderzoekers geen gevaar lopen. Het werkt namelijk door in de tactiek van het onderzoek; is de info van belang? Vermijd tunnelvisie en blijf objectief. Je mag je als onderzoeker door wat er in het verleden is gebeurd niet teveel laten leiden. Immers had de zeer zware criminaliteit mogelijk nu geen raakvlakken met de vermoedelijke onbewoonbare woning. Dit moest eerst goed uitgezocht worden voordat dit naar de achtergrond zou verdwijnen. Nadat was vastgesteld dat deze info niet relevant was voor het lopende onderzoek, was het wel goed om deze info in het achterhoofd te houden in verband met de veiligheid van de onderzoekers.

De tactiek van ons onderzoek bestond merendeels uit het uitvoeren van observaties en het vastleggen van de informatie. Het bleek dat de huurder zich inderdaad niet als goed huurder gedroeg waardoor het ontbinden van het huurcontract een logisch gevolg had. De verhuurder was al eerder naar de rechter gestapt en had informatie nodig om het huurcontract te ontbinden. Doordat ons onderzoek objectief, subsidiair en proportioneel was uitgevoerd, kon het rapport worden toegevoegd aan het dossier en is het huurcontract door de rechter ontbonden.

Check deze website voor uitspraken van de rechter in soortgelijke zaken: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1029&showbutton=true&keyword=slecht+huurderschap

Indien u met soortgelijke situaties te maken heeft waarbij u hard moet maken of een door u verhuurde pand wel juist gebruikt wordt, kunt u ons contacten voor advies of hulp. Bel met 06-42022471 of mail naar info@private-eye.nl