Vorig jaar zijn wij benaderd door een bedrijf die het vermoeden had dat een medewerker fraudeerde door middel van ziekteverzuim. Kenmerkend was dat het vermoeden bestond dat de medewerker zelfs elders aan het werk was.

Wanneer kan je deze vermoedens dusdanig onderbouwen dat een onderzoek rechtsgeldig is? In verband met privacy is het gerechtvaardigd belang één van de belangrijkste zaken om vast te stellen alvorens er onderzoek wordt uitgevoerd. Op een andere pagina vertel ik hier meer over.

Terug naar dit onderzoek: de opdrachtgever wordt in eerste instantie gevraagd om aan te tonen waarom er onderzoek verricht moet worden. Als dit getoetst is, en er zijn logische redenen van verdenking, wordt het onderzoek gestart.

De redenen waren plausibel waarna het onderzoek is gestart. Elk onderzoek is anders en elk onderzoek is maatwerk. In dit onderzoek is vooral observatie van belang. Een observatieplan maakt dan deel uit van het onderzoek. Er wordt gekeken waar de observatie plaatsvindt, vanaf welke tijd de observatie nuttig is en vooral hoe lang de observatie duurt. De bevindingen en informatie komen terug in het rapport van bevindingen. Deze uitgebreide rapportage levert informatie op die de opdrachtgever ook voor een eventuele volgend onderzoek kan toepassen. Denk aan het adviseren in plaats van alleen het onderzoeken.

Het onderzoek heeft een aantal dagen geduurd waarna er een advies is gegeven het onderzoek te staken. In dit geval waren er geen aanwijzingen dat er gefraudeerd werd.

Het is voor ons van belang dat de klant eerlijk te woord wordt gestaan. Dat een onderzoek niet langer voortduurt dan noodzakelijk (proportionaliteit en subsidiariteit). Dit valt samen met integriteit. Integriteit is belangrijk en als PO’ er dien je dat ook in je onderzoeken en advies naar voren te laten komen.

Voor de klant heeft het onderzoek uiteindelijk toch niet voor niets plaatsgevonden. Het onderzoek heeft advies opgeleverd die zij nu voortaan bij elk vermoeden van fraude zullen toepassen.

Voor werkgevers is het soms onduidelijk wat zij moeten doen en laten in geval van een ziekteverzuim. Onderstaand is een link toegevoegd hoe te handelen in geval van ziekteverzuim: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/zieke-werknemer

Wilt u informatie, advies of hulp bij een dergelijk onderzoek? Bel met 06-42022471 of mail naar info@private-eye.nl