Diefstal of verduistering, hoe zit dat?

Helaas komt het voor dat er op de bedrijfsvloer goederen van de werkgever worden gestolen. Soms betreft het kleine hoeveelheden en andere keren gaat men grover te werk. Indien u vermoedens heeft dat dit ook bij u voorkomt kunnen wij u hierin een helpende hand bieden. Om een waterdichte zaak te hebben is het van belang dat de bestanddelen van de artikelen diefstal en verduistering hierop van toepassing zijn. Maar wanneer wordt er volgens het Wetboek van Strafrecht gestolen en wanneer is het verduistering? Hieronder volgt een overzicht wanneer het artikel wordt toegepast.

Diefstal of verduistering:

In het Wetboek van Strafrecht worden meerdere artikelen besproken omtrent diefstal en verduistering. Verduistering lijkt op diefstal. Het kenmerkende verschil is dat er geen sprake is van het wegnemen van een goed (in tegenstelling tot diefstal): de verduisteraar heeft het al rechtmatig onder zich. Wat betekent dat de verduisteraar het goed bijvoorbeeld geleend of gehuurd heeft van de eigenaar of om andere rechtmatige redenen onder zich heeft.

Artikel 310 Wetboek van Strafrecht; Diefstal 

Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie. Diefstal is een strafrechtelijk delict dat bestaat uit het op onrechtmatige wijze (wederrechtelijk = zonder toestemming) eigenhandig in bezit nemen van andermans eigendom.

Artikel 321 Wetboek van Strafrecht; Verduistering 

Hij die opzettelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort en dat hij anders dan door misdrijf onder zich heeft, wederrechtelijk zich toeëigent, wordt, als schuldig aan verduistering, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Artikel 322 Wetboek van Strafrecht; Verduistering persoonlijke dienstbetrekking/beroep 

Verduistering gepleegd door hem die het goed uit hoofde van zijn persoonlijke dienstbetrekking of van zijn beroep, of tegen geldelijke vergoeding onder zich heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie. Het eerste hoofdartikel (artikel 321) betreft de algemene vorm van verduistering. Het tweede artikel (artikel 322) betreft verduistering in de vorm van persoonlijke dienstbetrekking/beroep. Dit is vaak de verduistering waar bedrijven mee te maken hebben. Niettemin staan beide artikelen met elkaar verbonden als het bedrijfsgerelateerd is.

Mocht er inderdaad diefstal of verduistering in uw bedrijf plaatsvinden dan is het cruciaal om een goed dossier te vormen. Zeker indien u besluit om bijvoorbeeld het arbeidscontract met de werknemer te laten ontbinden bij de rechter. In eerste instantie zal de particulier onderzoeker een administratief onderzoek uitvoeren. Zo zal er worden gekeken naar uw bedrijfsreglement om na te gaan welke onderzoeksmethoden in uw bedrijf mogelijk zijn. Mogelijke onderzoeksmethoden die ingezet kunnen worden is het uitvoeren van observaties of het doen van proefaankopen waardoor bewezen kan worden of bepaalde goederen van diefstal of verduistering afkomstig is. Ook kan visitatie tot een van de mogelijkheden behoren.

Indien u vragen heeft of vrijblijvend advies wilt kunt u contact opnemen via info@private-eye.nl of door onderstaand contactformulier in te vullen.

Diefstal of verduistering, hoe zit dat?
%d bloggers liken dit: