Als particulier onderzoeker kunnen we ons beperken tot het onderzoek, de onderzoeksvraag en de onderzoeksresultaten. Maar wat echt van belang is, is dat het probleem, wat zich bijvoorbeeld na een incident voordoet, opgelost wordt.

In mijn optiek is het uitvoeren van dit soort onderzoek pas van toegevoegde waarde. Immers wordt er ook daadwerkelijk gezocht naar een oplossing. Bijvoorbeeld bij een feitenonderzoek naar aanleiding van een incident. Als er dergelijke zaken geconstateerd worden is het raadzaam om andere instanties in te schakelen zodat het probleem wat bijvoorbeeld het incident heeft veroorzaakt OF het heeft verergerd ook daadwerkelijk opgelost wordt.

Als het onderzoek wordt beperkt om tot een oorzaak te komen zet dat verder geen zoden aan de dijk. Wij zijn oplossingsgericht en stellen onszelf de volgende vragen: Wat is er nodig om de volgende keer dergelijke situaties te voorkomen? Wie heb je daarvoor nodig? Welke informatie moet hiervoor gedeeld worden?

Uiteindelijk komt het erop neer dat we niet alles zelf moeten willen uitvoeren. Daarom vinden wij samenwerken met andere partijen cruciaal om tot een gewenst resultaat te komen.

Kennis is macht maar kennis delen kracht!