Documentatie, dossiervorming, naslagwerk. Alles wat tijdens een onderzoek wordt vastgesteld moet op een dergelijke wijze worden gedocumenteerd. Inleiding, inhoudsopgave, leeswijzer en zo zijn er nog een aantal aandachtspunten op te noemen die van belang kunnen zijn voor een rapportage.

De meeste rapportages dienen als naslagwerk voor de lezer zoals het verschaffen van informatie en het beantwoorden van vragen naar aanleiding van bijvoorbeeld een incident. De inhoud van een rapportage van een incident behoort een onafhankelijk en objectief feitenrelaas te zijn. De lezer moet kunnen terugvinden wanneer, wat, waarom, welke, wie, waar, waarmee en op welke wijze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden.

Het is de taak van de onderzoeker en rapporteur om kritisch naar zichzelf te zijn om een compleet en overzichtelijke rapportage te schrijven. De rapportage moet voor een ieder leesbaar zijn en de onderzoeker moet goed kunnen analyseren. Hieronder valt bijvoorbeeld het toetsen of alle mogelijke vragen beantwoord kunnen worden door middel van de opgestelde rapportage.

Zonder een degelijke rapportage heeft het onderzoek geen waarde. Objectiviteit en kritisch naar jezelf zijn is cruciaal, zeker als de rapportage voor de rechter komt!