Een toedrachtonderzoek voor verzekeraars / financiële dienstverleners houdt in dat er duidelijkheid wordt verschaft omtrent een (schade)-incident / vermoeden van fraude. Hierdoor kan een goede beoordeling plaatsvinden over de toedracht van een incident.

Fraude, gepleegd door de verzekeringnemer of andere betrokkene kan dus ook de uitkomst zijn van zo’n onderzoek. In zulke gevallen is er sprake van een misdrijf (valsheid in geschrifte, oplichting). Niet alleen op het gebied van “schade”, maar ook op het gebied van levensverzekeringen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en letselschaden zal een onderzoeker duidelijkheid kunnen verschaffen (bijv. door observatie).

Een onderzoek kan bestaan uit een tactisch of technisch onderzoek. Een Technisch onderzoeker houdt zich bezig met het achterhalen van de oorzaak van een schade, uitgaande van de voorhanden zijnde sporen op de plaats van het incident, bijvoorbeeld bij het achterhalen van een brandoorzaak, maar ook het analyseren van de braaksporen bij een inbraak.

Een Tactisch onderzoeker komt aan de hand van vergaarde informatie tot een advies over het incident. De combinatie van alle vergaarde informatie, zowel tactisch als technisch, zal een totaalbeeld geven van het incident en geeft een gedegen feitenonderzoek.