DISCLAIMER

U gebruikt onze dienst op eigen risico. Dit betekent dat de teksten op en de inhoud van de dienst slechts van algemene informatieve aard zijn. Wij staan niet in voor de juistheid en volledigheid van onze dienst. Onze dienst is niet bedoeld en dient niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die u(w) organisatie als gevolg van het gebruik van onze dienst mocht lijden.