Persoonsgegevens die wij verwerken:

Private Eye Investigation verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Privacy

Uiteraard nemen wij uw privacy uiterst serieus en informeren wij u graag over hoe wij uw persoonsgegevens die u achterlaat in onze dienst en/of wij van u verkrijgen op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij handelen daarbij vanzelfsprekend in overeenstemming met de AVG en de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens (doelbinding)?

Met de persoonsgegevens die we van u verkrijgen willen we de mogelijkheid creëren om contact met u op te nemen en om onze dienst te verbeteren. Mochten er belangrijke wijzigingen in privacy wet- en regelgeving optreden, dan willen we u daarover natuurlijk graag informeren. En natuurlijk willen we u het liefst een zo concreet mogelijk advies op maat geven, waardoor het naar onze mening ook nodig kan zijn contact met u op te nemen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • locatie gegevens
 • IP-adres

Om onze dienst (volledig) te kunnen gebruiken dient u uw naam, de naam van uw organisatie, telefoonnummer en e-mailadres achter te laten. Daarnaast worden mogelijk uw IP-adres, type browser, besturingssysteem en uw klikgedrag geregistreerd. Met die laatste gegevens willen wij slechts de werking van onze dienst optimaliseren. Wij proberen deze gegevens dan wel zoveel mogelijk te anonimiseren.

Private Eye Investigation verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • strafrechtelijk verleden
 • kredietwaardigheidscheck

Bij Private Eye Investigation is het in sommige situaties mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten die u afneemt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@private-eye.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben:

Private Eye Investigation verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van uw betaling;
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om u diensten te leveren;
 • Private Eye Investigation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren:

Private Eye Investigation zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen:

Private Eye Investigation verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Private Eye Investigation blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek:

Private Eye Investigation gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u onze dienst gebruikt. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze dienst gebruikt wordt, om rapporten over de dienst aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@private-eye.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Private Eye Investigation zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging:

Private Eye Investigation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische- en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze servers staan ook veilig in Nederland. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@private-eye.nl

Intellectuele Eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik in uw eigen organisatie.

Klachtenregeling en geschillen

Als u een klacht heeft, dan horen we dat graag. Stuur uw klacht naar info@private-eye.nl. Wij doen er alles aan om uw klacht zo snel mogelijk in behandeling te nemen. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.