Private Eye Investigation hanteert meerdere methodes voor het uitvoeren van onderzoeken. Vaak is één methode onvoldoende om tot een beoogd resultaat te komen. De methodes die wij hanteren zijn gebaseerd op wetenschappelijke studies waarbij objectiviteit en analyse centraal staat.

Wij gaan uit van feiten en omstandigheden en daarnaast waarheidsvinding. Door de juiste methodes toe te passen kunnen wij een duidelijk en overzichtelijk rapport schrijven waarbij alle methodes besproken worden.

De meest voorkomende methode die wij toepassen is de PEACE-methode. Daarnaast hanteren wij de NFPA 921 voor brandonderzoeken. Op dit moment zijn wij bezig om ook de RCA methodiek te implementeren.

RCA staat voor Root Cause Analyse methodiek. Dit wordt gebruikt om handen en voeten te geven aan een verbeterproces naar aanleiding van klachten, fouten, kwaliteitsproblemen en incidenten. De methodiek helpt technische, menselijke en organisatorische oorzaken te identificeren en op te lossen aan de hand van een tijdlijn.

Voor vragen of advies kunt u ons bereiken via telefoonnummer 06 420 22 471 of een mail sturen naar info@private-eye.nl