In het Verenigd Koninkrijk is in 1992 gestart met de ontwikkeling van het PEACE-interviewmodel. De afkorting PEACE staat voor de structuur van een forensisch interview: Planning & Preparation, Engage & Explain, Account, Clarify & Challange, Closure & Evaluation. Lees onderstaand artikel uit het Tijdschrift van Politie (jaargang 2016) voor meer informatie over de ontwikkeling van deze methode.

Private Eye Investigation hanteert de PEACE-methode voor het interviewen van personen. Het is een interviewtechniek waarbij personen die bij een hevig incident betrokken zijn geweest zoveel mogelijk worden gekalmeerd zodat de informatie op een juiste wijze vergaard kan worden. Hierdoor voelt de geïnterviewde geen druk waardoor de informatie die de geïnterviewde verstrekt het meest betrouwbaar is. Dit doen we onder andere door de zes grondregels en de zeven gouden W’s toe te passen.

Voor meer informatie omtrent de PEACE-methode is de website van How2Ask te raadplegen: https://www.how2ask.nl